God mobilisering nedenfra har tvunget fram en endring som forhåpentligvis gir strømstøtte til alle som er fastboende i hytter. Gratulerer til Ola Jetlund og gruppen «Husholdninger som ikke får strømstøtte». Et nydelig eksempel på hvor viktig grasrotorganisering er. Og hvor viktig det er å ha støttespillere på Stortinget. Det er et lite, men viktig skritt i riktig retning.

Ordningen med strømstøtte vil ikke vare evig, og mobiliseringen mot de urimelige høye strømprisene må fortsette. Når markedet rår og krafteksporten er fri, vil europeiske priser på den dyreste energien bestemme markedsprisen, også i Norge. Dette er et system stortingsflertallet har valgt med Energilov, eksportkabler, EØS og ACER. Dette støttes dessverre også i kommunestyret på Nesodden.

Ordet konsesjonskraftpris har du kanskje ikke hørt om. Det er det den gjennomsnittlige produksjonsprisen kalles. Fra 2022 til 2023 økte den fra 11,57 til 11,77 øre for kilowattimen.

En hver kan da se at å legge strømmen ut i markedet ikke fører til lavere priser for forbrukere.Husk det nesten gang noen sier at konkurranse gjør varer billigere.

Vi fremmet følgende forslag i kommunestyret:

«Strømmen er infrastruktur og må tas ut av markedet.

Energiloven fra 1991 innførte et marked for kjøp og salg av elektrisk energi, og dermed også en mer markedsstyrt energiutbygging, mindre avhengig av politiske vedtak. I ettertid er det bygget utenlands kabler med slik kapasitet at norsk strøm selges på det europeiske markedet til europeiske priser.

I Norge er strøm et grunnleggende velferdsgode og et sentralt grunnlag for en stor del av vår produksjon. Å legge strøm ut i markedet er et alvorlig angrep både på norske husholdninger som er sterkt strømavhengig og på svært mye av norsk industri. I tillegg umuliggjør markedskravet å bruke pris som virkemiddel til energiøkonomisering. Nesodden kommune ber derfor staten om å endre energiloven slik at strøm blir infrastruktur. For husholdninger på lik linje med vann og kloakk. For industri og næring ut fra samfunnsøkonomiske og miljømessige målestokker.»

Forslaget fikk bare Rødt og SV sine stemmer. Både SP, A og MDG er, sammen med høyresiden, sterke tilhengere av markedsstyring.

Får vi ikke rokket ved prinsippet om markedsstyring er det bare et tids-spørsmål før strømstøtten er historie, og vi må betale fulle europeiske priser.

Delta i strømopprøret!