Kan dette bli framtidens flyreiser etter korona?

Av

Flyseteprodusent lanserer to nye design som de mener kan ivareta smittevernhensyn om bord på passasjerfly.