Kapasiteten er sprengt – derfor er denne ledningen ekstra viktig for Nesodden

Dypvannsledningen som skal frakte avløpsvann fra Oksval til VEAS når fram til pumpestasjonen på Alværn midt i neste uke. Da gjenstår bare det siste strekket over Oslofjorden. Det betyr mye for vannkvaliteten rundt Nesodden.