Nesodden menighetsråd har for alvor startet oppløpet mot den planlagte feiringen av Nesodden kirkes 850-årsjubileum i 2025. I menighetshuset ble det 24. august, arrangert et lite kveldsseminar med historiker (og tidligere Nesodden-ordfører) Christian Hintze Holm og Amta-journalist Ann-Turi Ford. Sistnevnte er i ferd med å skrive bok om Nesodden kirke, en av landets eldste kirker bygget i stein.

De vel 30 fremmøtte fikk blant annet høre at den pågående restaureringen av kirken har avdekket treverk som kan tidfeste byggingen mer eksakt enn det som har vært mulig til nå. Historikeres omtrentlige tidsangivelse «siste halvdel av 1100-tallet» er grunnen til at hovedfeiringen er lagt til 2025.