Kirken strammer sterkt inn på sine aktiviteter i Frogn og på Nesodden

Det blir minimalt med aktivitet i kirkene de kommende ukene. Unntaket er begravelser. Foto Nesodden kirke: Kirken

Det blir minimalt med aktivitet i kirkene de kommende ukene. Unntaket er begravelser. Foto Nesodden kirke: Kirken

Under et beredskapsmøte fredag 13. mars der alle kirkene i Søndre Follo og prosten i Ås var samlet, ble det trukket opp retningslinjer for hvordan Kirken skal forholde seg til den pågående pandemien.

DEL

Frogn/Nesodden: – Vi har selvfølgelig innstilt all aktivitet unntatt begravelser på grunn av den rådende situasjonen. Men det blir også satt begrensninger i forhold til begravelser, forteller kirkeverge i Frogn Per Ørjan Aaslid.

Han uttaler seg i denne sammenheng for kirkene både i Frogn og på Nesodden da Nesoddens konstituerte kirkeverge Christine Tellefsen befinner seg på ferie på Gran Canaria, og går rett i karantene når hun returnerer til Norge.

Maks 50 personer

«I tråd med de nasjonale retningslinjene som er gitt for perioden 12.- 26. mars, må vi også bidra til dugnaden for å hindre spredning av smitte. Begravelser er også berørt av restriksjonene vi alle nå er pålagt. Det er behov for at gravferder gjennomføres i perioden, men etter gitte restriksjoner», heter det i pressemeldingen fra kirken. (se komplett melding i bunn av saken).

– Det vil bli satt et maksantall på 50 personer under begravelser. Det må også tas mål i hvert enkelt bygg for å vurdere hvor mange som kan få plass i henhold til nasjonale retningslinjer i forhold til avstandsbestemmelsen på én meter. Det betyr at i de minste kirkene og kapellene vil være et maksantall på 20 eller 25. Men begge kommuner har en kirke der det er plass til 50, og da vil i så fall denne kirken bli benyttet, informerer Aaslid.

På begravelsesbyråenes hjemmesider blir det også stilt spørsmålet: Trenger du å gå? Der hver enkelt kan vurdere hvorvidt de er nødt til å stille opp i begravelsen eller ei.

– I Drøbak kirke prøver vi å finne ut om det lar seg gjøre å livestreame begravelser slik at de kan følges på nett hjemmefra, sier Aaslid.

Maks 50 personer får være tilstede ved begravelser i Amtaland. Foto Frogn kirke: Kirken

Maks 50 personer får være tilstede ved begravelser i Amtaland. Foto Frogn kirke: Kirken

Dåp uten gudstjeneste

– Hvordan stiller det seg når det gjelder bryllup og dåp?

– I Drøbak har vi ett bryllup i morgen lørdag med kun de nærmeste til stede. Det vil bli gjennomført. Ellers får vi henvendelser fra folk som skal ha både dåp og bryllup der vi ser på mulighetene til å kunne skyve på datoen for disse.

Når det gjelder dåp, så ser vi også på muligheten til om gudstjenesten kan avlyses, og da blir spørsmålet skal vi utsette dåpen, eller skal vi gjennomføre en enkel dåp uten mange personer til stede. Det vil være en dialog mellom prest og familie.

– Det begynner å nærme seg konfirmasjoner. Har dere gjort noen vurderinger der?

– I Drøbak har vi konfirmasjoner 9.- og 10. mai. Vi opplever at det er såpass langt fram at vi per i dag ikke kan gi noen informasjon. Det vil bare bli synsing.

– Hva med påsken, har dere noen oppfatning der?

– Nå har jo Kirken i Norge tatt en felles beslutning om at de to kommende gudstjenestene skal bli avlyst. Vi vil se an situasjonen, og regner med at dette kan bli forlenget. Nå prøver vi å være til stede som kirke både på internett og Facebook, og de andre kanalene vi har. Så vi vil henvise til muligheter til å se og høre tv- og radiogudstjenester. Vi vil også legge ut ting som kan dekke folks ønsker og behov. Men det er for tidlig å si konkret hvordan det vil bli i påsken, sier Aaslid.

Retningslinjer for begravelser

- Gravlegging og kremasjon vil måtte gjennomføres innenfor gravferdslovens bestemmelser. Vi vil holde oss innenfor lovens bestemmelse om 10 virkedager innen gravlegging eller kremasjon finner sted. Det er begrenset med kjølelagringsplass i kommunene, vi vil derfor ikke legge til rette for utsettelse av gravferd utover lovens bestemmelser.

– Ved gravferdsseremonier er det fra sentralt hold satt en maksbegrensning på 50 personer (inkludert medvirkende) i de lokalene det er mulig å opprettholde avstandsbestemmelsene på 1 meter. Noen av lokalene er mindre og kirkevergen har satt restriksjoner på maks antall personer ut fra de lokale forholdene. Hør med kirkekontoret når det gjelder valg av seremonilokale.

– Vi oppfordrer til å gjennomføre seremonier kun for begrenset antall inviterte.

– Det kan være en sorg når det er restriksjoner på antall personer tillatt til seremoni. Det er derfor mulig å tenke seg andre alternativer:

– Ved bisettelse (kremasjon) kan familien velge å la kisten kremeres for så å ha en urneseremoni senere.

– Ved begravelse kan vi gjennomføre en enkel samling for nærmeste pårørende, og så legge til rette for en minneseremoni ved en senere anledning.

– Byråene må gjerne legge til rette for streaming av seremoniene i samråd med ansvarlig for gravferden.

– Vi viser hverandre respekt ved å ikke håndhilse og klemme, men gjerne ved å gjøre en markering med hånden over hjertet. Et godt blikk sier mye. For kirkens seremonier vil presten veilede de pårørende til dette.

– Det er viktig at de ansatte og byråene samarbeider om å opprettholde bestemmelsene som nå er lagt på best mulig måte. God kommunikasjon mellom alle parter som er involvert er viktig.

– Vi beklager ulempene dette medfører for de sørgende og håper på forståelse for disse tiltakene.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.