Blant Nesoddens og Frogns menighetsrådskandidater er det tre ganger så mange sier klart ja som nei til å vie homofile og lebiske i kirken. Mange synes det er vanskelig å svare entydig på dette - som Ane Gjengedal Ruud.

– For meg er det avgjørende hva som er Guds vilje for oss mennesker; altså Guds ord som vi finner i Bibelen. Jeg har lest i Bibelen en del, men er usikker på hva Bibelen sier om dette spørsmålet. Derfor er jeg usikker på hva som er riktig. Det jeg er sikker på er at Jesus og kirken er for alle, sier hun.

Les også: – Det er nå kampen om kirkelig vigsel står

Her kan du se hva menighetsrådskandidatene mener:

Drøbak og Frogn sokn:

Disse sier NEI: 1. Morten Tvedt, 15. Hilleborg Helen Braarud Tøien

Disse sier JA: 3. Kåre Grumstad, 4. Hege Kristoffersen Solberg, 9. Reidar Stenset, 10. Anne Margrethe Hoel Eide, 11. Elin Henriksen Billing, 12. Jorunn Holter, 13. Geir Åge Sneis, 14. Jon Anton Klynderud, 16. Jannicke Sandal, 17. Solfrid Orvik, og 18. Jorunn Bakken

Annet: 2. Oddrun Bøhlerengen vet ikke, 5. Gjermund Stormoen mener kirken bør gi fra seg vigselsretten, 7. Anne Helene Nygaard Brand synes det er vanskelig å svare, men vil ikke sette seg mot likekjønnet vigsel, 8. Halldis Kjellaug Storbekkrønning-Andersen ønsker ikke å svare. (6. Kate Irene Høyem har det ikke vært mulig å komme i kontakt med.)

Nesodden sokn:

Disse sier JA: 1 Arne Tor Selin Bjerke, 3 Halvor Håkanes, 5 Arne Neergaard

Disse sier NEI: 2 Tore Henriksen, 4 Evy Wenche Ruud

Gjøfjell sokn:

Disse sier NEI: 1. Lars Erik Granum, 5. Ellev Henrik Gravdal, 6. Bjørg Gravdal

Disse VET IKKE: 3. Lillian Skånhaug Granum, 4. Torun Alexandra Johannessen

Annet: 2. Finn Østmo vil ikke si ja eller nei, men at Gud elsker alle homofile

Skoklefall sokn:

Disse sier JA: 1. Turid Øyna, 3. Rune Borknes,

4. Ingeborg Beate Lidal, 6. Svein Otto Fredwall, 7. Kirsti Langvatn, 8. Leif Clifford Marcussen (Er sterk tilhenger av at kirken tilbyr vigsel for alle, men ønsker også at kirken respekterer konservative synspunkter), 11. Anne Helene Haaland

Disse VET IKKE: 5. Marit Tobiassen, 9. Ane Gjengedal Ruud, 10. Kai Heggelund

Annet: 2. Rolf Dagfinn Pettersen vil ikke svare ja eller nei, men mener kirken må tilrettelegge for dem som ber om Guds velsignelse

Les også: "Kirken er lite i takt med folket i synet på homofil kjærlighet"

Dette mener bispedømmerådskandidatene

Menighetsrådet har ingen innflytelse når kirkens øverste organ, Kirkemøtet, igjen skal behandle på om kirken skal kunne vie homofile og lesbiske. Det har imidlertid de leke kandidater til Borg bispedømmeråd, som velges parallelt med menighetsrådene

Eneste fra vårt område på bispedømmerådslistene er Matthew Monger. Han er for likekjønnet vigsel, men bekymret for om denne diskusjonen vil overskygge de store prosessene kirken skal gjennom de neste årene i forbindelse med det endrete forholdet mellom stat og kirke.

Bispedømmerådsvalget er for øvrig historisk i år ettersom det for første gang stilles en alternativ valgliste.

Åpen folkekirke

Alle på lista er for at Den norske kirke skal tilby vigsel for to av samme kjønn.

Mangfoldig folkekirke (nominasjonskomiteens liste)

Disse sier NEI: 1. Erling Birkedal, 6. Anne-Kari Raaen Skardhamar, 7. Lasse Thorvaldsen, 8. Anne Elisabeth Brun Andersen, 9. Espen Robsahm Kjørven, 10. Håkon Andersen

Disse sier JA: 2. Anne Enger, 3. Bjørn Solberg, 4. Sidsel Repstad, 5. Matthew Phillip Monger, 12. Knut Arild Nupen, 14. Ida Marie Nielsen, 15. Robin André Kristiansen Karlstad

Annet: 11. Håkon Andreas Løe svarer ikke på hva han mener, men regner med at det vil bli likekjønnsvigsel på sikt, 13. Marit Torp sier ikke ja eller nei, men at «alle muligheter må være åpne i framtiden», 16. Kirsti Harda Frøshaug mener kirken bør gi fra seg vigselsretten

(For mer utdypende svar kan man gå inn på hver enkelt kandidat på kirken.no)