Klagde på psykiatrisk behandling, og ba om hele journalen. Det pasienten fikk tilsendt, kom som et sjokk

Pårørende til en tidligere pasient ved psykiatrisk avdeling til Sykehuset i Vestfold ber om tilsyn av avdelingen – etter at de følte seg urettferdig behandlet.