– Et enstemmig sentralstyre i Utdanningsforbundet har stemt nei til resultatet fra oppgjøret, sier forbundets leder Steffen Handal til Utdanningsnytt.

Da kommunesektoren meklet om årets lønnsoppgjør tidligere i uken, endte det med at hovedsammenslutningene LO, Unio, YS og Akademikerne ble enige med KS om årets lønnsoppgjør.

Men lærerorganisasjonene Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Lektorlaget vendte alle tommelen ned for løsningen. Dermed gikk saken til styrebehandling, hvor nå altså Utdanningsforbundet stadfester avgjørelsen, ifølge Utdanningsnytt.

Ettersom hovedsammenslutningene sa ja til løsningen, må lærerne vente to uker før de kan begynne å streike.

– Jeg skal ikke spekulere i uttak, omfang eller tidspunkt. Men vi kommer til å legge en strategi som forholder seg til at det ikke er så lurt å ha masse lærere i streik gjennom sommeren, sier Handal.

De andre partene i KS-oppgjøret aksepterte riksmeklerens forslag til løsning, og oppgjøret endte med en ramme på 3,84 prosent. Det er litt over rammen fra frontfaget på 3,7 prosent.

– Når Utdanningsforbundet allikevel ikke kan akseptere resultatet, dreier det seg om at pengene er fordelt på en måte som ikke treffer lærerne godt nok. Særlig når bakteppet er at KS gjorde lærerne til lønnstapere også i fjor, sier Handal.