Kolstad-avtale i boks: – Grunnlaget for å stille saken i bero er ryddet av veien

I mai valgte et enstemmig kommunestyre å legge boligprosjektet Kolstad, Klommestein skog og Odalen på hylla på grunn av uenighet med utbygger om kostnadene. Nå er situasjonen endret.