FROGN: Frogn kommune har skrevet under på en samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap Viken. Avtalen går ut på at kommunen betaler to kroner per innbygger, pluss en fast kontingent på 10.000 kroner. For kommunen blir det snakk om en årlig sum på 40.000 kroner. Tilbake får skolene tjenestemateriell og oppfølging i skolen.

– Vi har tidligere hatt samarbeid med UE hele veien, men nå er det formalisert, forteller ordfører Hans Kristian Raanaas og tilføyer:

– Dette er statsfinansiert, men det er en liten andel som kommunene er økonomisk pliktet til.

Ønsker å forberede elevene

Som fylkene har også UE slått seg sammen til Viken. Skottland forteller litt om fordelene med UE i skolene og for elevenes framtid.

– Dette er et samspill mellom skole og næring. De som har hatt dette i skolen, er mer tilbøyelige for å etablere noe eget senere. For AS Norge er det viktig, tilføyer Skottland og legger til:

– Vi jobber fra barneskole og opp til høyere utdanning, så det detter hele skoleløpet. Det handler om å begynne tidlig så elevene blir forberedt og får mest mulig kompetanse til å meste framtiden, i stedet for at de havner i NAV-systemet. Det skal være gøy å gå på skole.

– Hvordan implementeres UE i Frogn-skolene?

–Koronapandemien gjør det mer krevende. Ungt Entreprenørskap har utarbeidet alternative måter å gjennomføre aktiviteter på. Dialogen om dette starter nå, sier skolesjef Frank Westby.

Gir muligheter

Nora Johansen (14) og Lill Mariel Orvei (14) har valgfag to timer i uken der de jobber med egne prosjekter igjennom UE. De begge går på Seiersten ungdomsskole og er meget fornøyd med at kommunen har skrevet under på samarbeidet.

De forteller om deres prosjekt.

– Vi er en gruppe på fire elever som jobber med et prosjekt der vi prøver å få mer Halloween inn til skolen. Vi skal lage mat til lærerne på planleggingsdagen. Vi ønsker å få til en quiz for åttendeklasse, sier elevene ved Seiersten skole om hva de jobber med.