Kommunen søker ni ansatte her

17. mars ble det lyst ut ni stillinger for helsepersonell til Fjellstrand Omsorgsbolig på Nesodden.