Tre selskaper har gått konkurs den siste tiden

Tre konkurser er kunngjort fra Brønnnøysundregisteret.