Kontrollutvalgets leder: – Forvaltningsrevisjonen avdekker ikke fryktkultur

Tirsdag fikk kontrollutvalget forvaltningsrevisjonsrapporten om arbeidsmiljøet ved Nesodden kommunes helseinstitusjoner på bordet – og selvsagt var det Nesoddtunet som var kjernen.