Koronastengte hoteller i Drøbak: - Det er fullstendig katastrofe

Tony Eide har stengt Reenskaug og festningshotellet på Oscarsborg. Samtidig forbereder han seg på å stille sine kapasiteter til disposisjon for kommunen hvis situasjonen eskalerer.