Koronaviruset utgjør størst fare for mennesker med disse fem underliggende tilstandene

Av

Det er godt kjent at underliggende helsetilstander plasserer folk i risikogruppa for covid-19, men hvilke tilstander fører oftest til alvorlig sykdom eller død?