Krasjet mens bilisten skiftet fil – skapte lange køer på E6 i ettermiddagsrushet