Minnesmerkekomitéen på Nesodden arbeider med å få reist et minnesmerke over krigsofrene på Nesodden under 2. verdenskrig. Fra 4.bindsverket «Våre Falne», som utkom i 4 bind etter krigen, har vi lokalisert 13 dødsofre. Vi tar også med Ragnar Alf Anderson som var født innenfor grensene av den «gamle» Nesodden kommune. Inspirasjonen til Nesoddens minnesmerke kom fra tilsvarende tiltak i Drøbak som i fjor ble avduket i parken ned mot sjøen. Vi sender nå ny søknad til Nesodden kommune og økonomisk støtte til tiltaket og om samarbeid for å finne den rette lokalisering og å la minnesmerket få den rette utforming. Her ville det vært flott med om vi fikk med en eller flere av Nesoddens kunstnere som rådgivere.

Målet er at vi skal kunne avduke minnesmerket over krigsofrene neste år som er 75 årsjubileet for frigjøringen av Norge 8. mai 1945. Det er knapt med tid, men det kan la seg gjøre.

Minnesmerkekomitéen på Nesodden er interessert i å komme i kontakt med pårørende av krigsofrene for å få mer kunnskap om de døde og med stoff som kan knyttes til dem og omstendigheter omkring dødsfallene. Vi tar imot henvendelser på epost: [email protected]

1. Håkon William Christen Thorn Coucheron-Aamot f. 2.7. 1902 i Nesodden. «Overtok 11. april 1940 som avdelingssjef for mineleggeravdelingen i Melsomvik, som var innesluttet etter at Ytre Oslofjords forsvarsverker var overgitt til tyskerne. Under trykket av den uholdbare stiling fikk han psykisk sammenbrudd 14. april, ble innlagt på sykehus hvor han døde 23. april.»

2. Gunnar August Grini, skolegutt, Nordre Langøya, Nesodden. F. 7.11.1928. "Under lek på Langøya fikk han fatt på et eller annet sprenglegeme og ble drept da det eksploderte 23. 10.1941".

3. Petter Bernhard Gustavsen, renholdsarbeider Nesodden. Født 16. mars 1883 "Arbeidet ved Oslo renholdsverk da han omkom 23. 10. 1941 da en luftverngranat i søppelet eksploderte på Langøya.".

4. Rolf Egil Hansen, styrmann, Nesodden f. 14.9.1913. «Drept da panserskipet Eidsvoll ble skutt i senk utenfor Narvik 9. april 1940.»

5. Gunnar Hellerud, sjømann født 5.8.1923 på Nesodden. «Omkom da båten M.S «Jamaica» ble torpedert av tysk ubåt 7.3.1943 på vei fra Liverpool til New York».

6. Harald Magnus Hoel, maskinmester, Nesodden. «Seilte under krigen mellom Tyskland og Norge på «Breda», og omkom da skipet ble angrepet av fly 6.9.1944».

7. Knut Stenbakken Jensen, sjømann, Nesodden. Født 5.2.1920. «Dro til sjøs februar 1939, var på «Nyland» og omkom da skipet ble torpedert i Nord-Atlanteren 6.12.1940».

8. Rolf Jensen, sjømann, Nesodden. «Var motormann på D/S «Pilleng» og omkom da skipet ble torpedert 5.6.1944».

9. Dagmar Jonassen, husmor. Født 23.11.1904 i Nesodden. «Omkom 31.desember 1944 på Drammensveien i Oslo da Gestapos hovedkvarter på Vicgtoria Terrasse ble bombet av allierte fly.»

10. Rudolf Larsen, murer, Nesodden, f. 2.12.1887. «Var passasjer på D/S Richard With, og omkom 13.12.1941 da skipet ble torpedert rett utenfor Rolvsøyhamn, på vei fra Honningsvåg til Trondheim».

11. Gerd Mary Mortensen, husmor, Sem. Født 29. august 1917 i Nesodden, datter av Jørgen Harald Johansen, f. 1887 s. st., og Hilda Bolette, f. 1889 i Frogn. Gift 1940 i Sem med Odd Mortensen, f. 1915 s. st. «Omkom sammen med sin mann 25. april 1945 under et bombeangrep på Valløy i Sem. Gerd Mary var høygravid på dette tidspunktet. Gravlagt på Valløy».

12. Odd Reidar Nielsen, f. 26.7.1904 på Nesodden (adresse Oslo). Der står videre: "Ble skutt av tysk vaktpost utenfor Fagerstrand, Nesodden, 7. juni 1943 og sendt til Ullevål sykehus, hvor han døde 15. desember s.å.".

13. Alf Segelstrøm, motormann, f. 2.7.1922 i Nesodden. «Omkom 4.10.1941 da M/T "Borgny" ble torpedert utenfor Marsteinen».

14. Ragnar Alf Anderson (Andersen) f. 24.10.1888 i Oppegård sogn som var en del av Nesodden til 1922. «Var aktiv i Hjemmefronten. Ble henrettet på Trandum 3.3.1944».

I tillegg kommer de tre som falt 4.7.1944 på Flaskebekk, men som ikke var fra Nesodden:
Leif Kyrre Karlsen, f. 10.6.1919, Askim
Ivar William Wagle f. 31.3.1914, Vestre Aker
Tell Christian Wagle f. 3.9.1919, Aker
Som man kan lese, så skjedde et av dødsfallene (nr. 12) ved drap direkte på Nesoddens jord. De andre døde på ulike steder til sjøs, eller andre steder i Norge.