To år uten førekort og tjueen dager i fengsel

BOT OG FENGSEL: Nesoddingen vedtok dommen som lød på 21 dager i fengsel, samt en bot på 30 000,- kroner. FOTO: Illustrasjon

BOT OG FENGSEL: Nesoddingen vedtok dommen som lød på 21 dager i fengsel, samt en bot på 30 000,- kroner. FOTO: Illustrasjon

Artikkelen er over 3 år gammel

En 35 år gammel mann fra Nesodden har i Follo tingrett blitt dømt til fengsel i 21 dager for å ha kjørt bil i alkoholpåvirket tilstand.

DEL

Mannen ble i januar stoppet under en biltur i Trysil, der utåndingsprøven viste at han hadde en promille på 0,87. Mannen tilsto i retten og retten mente han hadde handlet forsettlig.

Han fikk også en bot på 30.000,- kroner og mistet førerkortet for to år. For å få førerkortet tilbake må mannen avlegge ny førerprøve.

I domsavgjørelsen skriver tingretten: «Slik kjøring er et alvorlig samfunnsproblem, og straffen skal avspeile det særlig straffverdige siktete har utsatt andre for ved sin handling. Retten kan ikke se at det er noen formildende omstendigheter i denne saken som tilsier at man bør gjøre unntak fra hovedregelen om ubetinget fengselsstraff, og retten finner at straffen passende kan settes til 21 dager fengsel. Siktete er tidligere straffet for ruspåvirket kjøring, men dette er over ti år siden.»

Nesoddingen ble informert om adgangen til å anke, men valgte å vedta dommen.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags