Politiet uten pågripelser etter vinterens innbruddsraid. Ber folk passe på redskap og verktøy

I løpet av noen uker i februar var det en rekke innbrudd på gårdsbruk og privatboliger i vårt distrikt.