Forebyggende enhet ved Follo politistasjon redder mange barn og unge fra den kriminelle løpebanen ved hjelp av god dialog.

Det yngste barnet som i løpet av de siste fem år har blitt anmeldt for ett eller flere forhold er helt ned i åtteårsalderen. Den yngste som har sagt ja til ruskontrakt er 12 år.

Ruskontrakt er et tilbud til ungdom som enten politiet eller pårørende mener trenger oppfølging i hverdagen.

– Ungdommen må selv samtykke til dette tilbudet. Det strekker seg over åtte måneder med ukentlige samtaler. I tillegg blir det tatt urinprøve. De aller fleste som gjennomfører dette programmet, sier det fungerer og at de er glade for å ha fått dette tilbudet, sier seksjonsleder John Erik Veseth ved forebyggende seksjon ved Follo politistasjon til Østlandets Blad.

Legaliseringsdebatt

I 2014 sa 59 unge i Follo ja takk til ruskontrakt. Hittil i år er tallet 38.

Dette er tall som bekymrer Veseth. Han har heller ingen ting til overs for den pågående legaliseringsdebatten.

– Vi får ungdom inn til oss som sier at de leser i media om at narkotika ikke kan være så farlig når enkelte går ut og sier at for eksempel hasj bør legaliseres. Det forteller ganske mye om hvor den debatten har tatt veien, sier Veseth.

Seksjonslederen vil også berømme ungdomshelse- tjenesten og helsesøstrene for et fantastisk samarbeid med ungdom som sliter. Veseth mener deres arbeid og kompetanse er uvurderlig.

Et annet virkemiddel som benyttes for å unngå at barn og unge havner på skråplanet, er bekymringssamtaler. Dette blir tatt i bruk, sammen med foreldrene, for å få de unge på rett kjøl.

Les også:

Politiet: – Ikke stans for å hjelpe veipirater på E6

– Før i tiden brukte vi mye pekefingeren og fy-fy. Nå er det mer psykologi. Det hjelper dårlig å skremme ungdom til et lovlydig liv. Da fungerer det bedre med holdningsskapende samtaler hvor ungdommen er i fokus, sier Veseth.

Follo-politiet gjennomførte 243 bekymringssamtaler i 2014. Hittil i år er antallet 142.