Avistegnernes Hus i Drøbak beskriver seg selv som "nasjonalt senter for tegning og ytringsfrihet".

- Hva er sikkerhetstjenestens vurdering av denne institusjonen som er ganske enestående i Norge, Siv Alsén i PST?

- Det vi har sagt er at vi ikke ser noen direkte kobling mellom handlinger i Frankrike og forholdene i Norge.

-Ingen konkret trussel

- Men er det trygt for publikum å besøke stedet som ligger midt i Drøbak sentrum?

- Det foreligger ingen konkrete trusler mot verken mediehus eller avistegnerhus i Norge nå, men generelt har vi et skjerpet trusselbilde. Trusselnivået er altså det samme som på tampen av 2014, sier kommunikasjonsrådgiver Siv Alsén.

- Det var generelt, men avistegnerhuset er vel ganske spesielt med tanke på at det var saturetegnere som ble rammet i Frankrike?

Utsatte grupper

- Det vi har sagt om spesielt utsatte grupper er at vi særlig har journalister, politikere, forskere, diverse talspersoner og andre samfunnsdebattanter som konfronterer eller motarbeider ekstremister. Trusselvurderingen vår fra i fjor er at det er sannsynlig at ulike meningsmotstandere kan bli gjenstand for truende handlinger fra ekstremister, sier Alsén.

Avistegnere omfattes naturligvis av yrkesbeskrivelsen "journalister".

- Har dere gitt konkrete råd om eventuelle konkrete tiltak ved Avistegnernes Hus?

- Konkrete objekter som dette er det ordinært politi som håndterer og setter inn tiltak ved hvis det er nødvendig. Der går skillet mellom PST og politiet, sier Siv Alsén ved PST.

Avistegnernes Hus skrev:

Drøbak, en friby for forfulgte tegnere. Det er ikke bare forfattere og skribenter som trues på liv og frihet når de gjør bruk av sin rett til frie ytringer. Det gjelder også avistegnere, slik vi har sett i forbindelse med Muhammed-karikaturene; nå sist med de nylig avslørte planene om attentat mot Jyllandsposten i Danmark, skrev Avistegners Hus på sine nettsider lenge før attentatet mot det franske satire-magasinet Charlie Hebdo som krevde 12 menneskeliv.

Snart må nettsidens innhold oppdateres med nye triste eksempler som har med ytringsfrhet å gjøre. Stiftelsen skriver videre:

For Avistegnernes Hus (ATH) har det vært naturlig å ta side i kampen for avistegnernes ytringsfrihet. Vi har med stor forbauselse merket oss at Friby-instituttet, som ble opprettet for å hjelpe forfulgte skribenter, ikke omfattet tegnere.

Det har vi gjort noe med! Etter ATHs initiativ har politikerne i Frogn vedtatt at Drøbak er blitt Friby for forfulgte avistegnere - verdens første! Det innebærer at en forfulgt tegner får status som kvoteflyktning, med bolig og arbeidssted i Drøbak i to år. Utenriksdepartementet gir et stipend.

Les mer på stiftelsens netside her