På Nesodden diskuteres det heftig hva som kan gjøres for å hjelpe de som bor permanent i hytter og derfor ikke får strømstøtte.

Ønskene flyr høyt blant partiene, men få har løsninger. Grunnleggende har alle daværende Stortingspartier, fra SV til FrP ansvaret for den nye loven som la strømmen ut i markedet.

Med det som grunnlag, samt bygging av utenlandskabler som omgjør markedet fra norsk til europeiske er grunnlaget for ågerprisene vi nå ser på strøm.

Strøm som ofte produseres for 20 øre kilowatten selges for mye mer enn det tidobbelte. Det rammer alle, men hytteboere og deler av næringslivet hardest.

Løsningen er like enkel: Ta strømmen ut av markedet og gjør det til en del av den offentlige infrastrukturen. Det kan starte med en Stortingsvedtatt makspris som Rødt har foreslått. Alle partier bør utfordres på dette.

Rødt arbeider også med midlertidige løsninger:

Rødts Sofie Marhaug stilte følgende spørsmål i Stortinget 19. oktober

Spørsmål:
Har statsråden oversikt over hvor mange mennesker som bor permanent i fritidsboliger, og jobber regjeringen på noen måte for å bistå denne gruppen med å betale strømregningene?

Begrunnelse:
En rekke mennesker faller utenfor det regulære boligmarkedet av ulike grunner. Det er ikke ideelt, og heller ikke forskriftsmessig, men for mange henger det sammen med dårlig økonomi.

Noen av disse bor i fritidsboliger permanent, og vil denne vinteren gå en knallhard tid i møte. Fritidseiendommer er som kjent ikke en del av regjeringens strømstøtteordning. En prioritert innretting har sine begrunnelser, men den har en rekke negative og antakelig utilsiktede konsekvenser for en gruppe mennesker som allerede har begrensede ressurser.

Svaret foreligger ikke enda, men når særlig Venstre, MDG og Høyre på Nesodden snakker med store bokstaver, kan det være hyggelig om Stortingsgruppene kan støtte opp om Rødt sitt spørsmål og enes om et felles krav til regjeringen.