Et samlingssted midt i byen, omkranset av serveringssteder, forretninger, Julehus og bibliotek. Børs og katedral side om side: Menighetshuset rommer julens merkantile verdier, biblioteket, den gamle folkeskolen på torget, står for kulturen.

På torget har vi park, plakatsøyle og fontene, og en stygg «midlertidig» scene som har vært der noen år. Arkitektkontoret Snøhetta har designet og brolagt bylandskapet i sentrum. Alt synes såre vel, men på dette vakre torget, midt i Drøbak, er det nok en flott bygning, den gamle gymsalen, murstenbygningen bak biblioteket, vegg i vegg med Det Gamle Bageri.

Gymsalen ligger ikke brakk, selv om den er sterkt preget av forfall. Her er det fortsatt loppemarked, trimgrupper og karateklubb. I 2.etg. øver både jazzband og korps, og sommeren holder ”Sommerscenen” revy her. Gymsalen er et virkelig kulturhus, om enn i beskjeden målestokk, men forholdene er kummerlige. Det vet i alle fall ordfører Slåke som i en mannsalder har rekruttert og trent Drøbaks boksere her, i svette, nedslitte lokaler. Høyre har da også, i et av sine program, lansert den gamle gymsalen som kulturhus.

Det er kommunen som eier dette storartede, men slitne bygget. Enn så lenge! Private aktører er interessert i bygningen med sin unike beliggenhet.

Kommunen har planer klare for nytt tak og oppgradering av bygget innvendig. De planene har vært klare noen år. Det var de i august 2015 også, da jeg foreslo for kulturetaten å søke utlyste bibliotekmidler av 22,5 millioner statlige kroner øremerket mindre ombyggingstiltak og arrangementsstøtte i folkebibliotekene.

Med serveringsted vegg i vegg, som kunne utvidet servicen ved gitte anledninger, en flyttbar scene og lydisolering mellom etasjen, ville huset kunne blitt den møteplassen for kulturaktiviteter, det litteraturhuset som bibliotekene i dag skal være, ifølge Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018. Slik så jeg for meg at huset ville være, skulle kunne bli enda mer ettertraktet av mange. Brukerne er jo der allerede, - men ennå har det ikke skjedd noen verdens ting på oppgraderingsfronten!

Kanskje fordi eiendomsetaten i kommunen, de som eier bygget og er herre over vedlikeholdsarbeidet, ikke lar kulturetaten overta før bygget er istandsatt? Men hvorfor istandsetter de ikke?

Og - hvor lenge skal vi vente på det?

Til det samme er i ferd med å skje her, som med Badehuset i parken (kronikk Amta 24. Februar)? Altså - til det råtner på rot! Venter vi for lenge kommer private aktører og kjøper den vakre, gamle, men nedslitte gymsalen - for en rimelig penge. Men det ønsker vi vel ikke, kommune og eiendomsetat!?

Vi ønsker vel å bevare og oppgradere vårt beskjedne, men brukbare kommunale kulturhus i sentrum, med rom for alle brukergrupper! Gjør vi ikke?