Hanne vil dele kulturen med flest mulig

Av

«Kunsten er det nærmeste du kommer mennesket.» Kultursjef Hanne Løkka (51) i Frogn kommune siterer forfatteren Sigurd Helseth når hun blir utfordret på å kort beskrive hvorfor det er så viktig at flest mulig får sjansen til å ta del i kulturlivets- og frivillighetens møteplasser.