Nå får Frogn gratis hjelp til å utvikle kulturskolen

93 kulturskoler i hele landet søkte. Frogn var en av de 58 som fikk ja på søknaden om «utviklingshjelp».