Med hovedvekt på takknemmelighet til våren, solen og kjærligheten inviterer Frogn Mannskor også i år til en hyggekveld med sang og musikk i grendehuset på Folkvang.

Slike arrangementer har en lang tradisjon i korets 80-årige historie, og på årets sangkveld – søndag 7. Mai - fremfører koret gamle og nye sanger der de priser våren, solen og hyller kjærligheten i «Våryre» toner. Som før inviteres publikum til allsang denne søndagen.

Korets dirigent er trønderjenta Helga Jenssen Solstad, utdannet saksofonist fra Musikkhøgskolen og som i tillegg til direksjonsjobben i koret er instruktør i flere korps og er utøvende musiker. Under årets konsert vil hun også traktere pianoet som følge til noen av korets sanger.

Koret har i dag 18 aktive medlemmer som har et sterkt ønske om å få flere sangere med i rekkene. De ønsker derfor spesielt velkommen potensielle nye medlemmer med lyst til sang og sosialt fellesskap èn kveld i uka (mandager fra 1900 – 2130). Dette gjelder like mye gutter/menn fra nabokommunene som innbyggere i Frogn.

Frogn Mannskor håper mange finner veien til Folkvang denne maisøndagskvelden (kl.1700).  I tillegg til sang og musikk blir det utlodning og muligheter til å få kjøpt kaker og kaffe.