(NESODDEN) Det var foreslått til dels store kutt, som kunne gått utover bemanning i biblioteket, støtte til lag og foreninger, underforstått at det ville gått utover mange barn og unge.

Etter en presentasjon fra administrasjonen tok politikerne ordet og etter en diskusjon endte formannskapet opp med at 960.000,- fra disposisjonsfond skal brukes for å dekke kulturbudsjettet.

– En lettelse

– Er du lettet nå?
– Jeg er glad og takknemlig på vegne av alle de varslete kuttene ville gått hardt ut over, sier Kultursjef Ellen Knutsen.
– Tenker du at dette er et signal fra politikerne om at de ønsker å ta vare kulturlivet i kommunen?
– Ja, jeg opplever at politikerne ser viktigheten av det arbeidet kulturvirksomheten gjør overfor innbyggerne på Nesodden.

Disposisjonsfondet

Disposisjonsfondet er «bufferen» eller sparegrisen i den kommunale økonomien. Disposisjonsfondet består av akkumulerte driftsoverskudd som er avsatt til fri egenkapital. Kommunen kan tåle underskudd i driften så lenge det er penger på dette fondet! Et slikt fond bør utgjøre minst 5 % av driftsinntektene og helst over 10 %. (Fra Nesodden kommunes årsrapport 2016)

 

Kultur er viktig for Nesodden

Høyres representant Tor Lindberg utdyper ovenfor Amta hvorfor de stemte som de gjorde.  
– Høyre på Nesodden mener at siden kommunen sitt motto er «Sammen skaper vi det gode livet», må vi støtte opp dem. Området Kultur bidrar i stor grad for at vi skal ha dette (det gode livet jour. anm.) i kommunen.

– Prioriteringene som kultur har gjort ville svekket renommé og tilbud i Nesodden kommune. Dette kan vi ikke gjennomføre! Derfor tar vi midler fra disposisjonsfondet, avslutter Lindberg

Bakgrunn:

Bildeserie

Dette skjedde på Kulturisten junior denne helgen


Kultur på Nesodden gir vann i Uganda