Kulturisten ble startet av kunstnere fra det visuelle feltet, for at enhver kan foreta et dypdykk i samtidskunsten. I kommunens regi utviklet den seg til eventer som bar preg av kommersiell virksomhet, der fast ansatte fungerte som sirkusdirektører og festivalsjefer. Det ble kostbart og med svak bærekraft.

«Legg ned hele Kulturisten» sa Ungdomsrådet heldigvis, vi i Nesodden Kunstnere er glad at politikerne bestemte at festivalen skulle endres tilbake til energien fra røttene. For kultur er mer enn kommersiell underholdning. Når Nesodden er den kommunen med størst kunstnertetthet så betyr det noe når kunstnerne åpner sine atelier. Dette er ikke noe vi bare sier eller syns. Vi har også i år observert dialogen mellom kunstnerne og publikum, fascinasjonen over materialvalg, lange prosesser, håndverket og tankegodset bak arbeidet.

Kommunen skriver fortsatt at «Festivalen Kulturisten arrangeres årlig av Nesodden kommune i regi av Kultur, næring og idrett». Det stemmer ikke. Det var Nesodden Kunstforening som søkte og fikk tilskudd fra kommunen til å arrangere Kulturisten 2022, og engasjerte kunstneren Elin Eriksen som koordinator for prosjektet.

Det visuelle felt åpnet sine atelier for publikum, og i den anledning mottok Nesodden Kunstnere midler fra Norske Kunsthåndverkere, Viken fylkeskommune og vår egen kommune, til å utvikle og starte opp KunstHub, – et digitalt kart over kunstnerne som deltar, beliggenheten til deres atelier, utstillingene og visningsstedene. Noe kan forbedres, men mye fungerte usedvanlig godt, og FOR en start, på noe som kan utvikle seg til å bli ganske så fantastisk!

Nesoddens kunstnere har eierskap til Kulturisten, og kan videreutvikle konseptet til et mer spisset og særegent prosjekt som bygger opp kommunens identitet som kunstnerkommune.

Ved å satse på en kunstnerstyrt kjerne i Kulturistens fremtid, kan det søkes festivalmidler fra eksterne instanser. Regionale og sentrale festivalordninger tildeler etter kvalitet i det bærende (kunstneriske) innholdet, hvilket fordrer at kommunen holder seg på armlengdes avstand. Administrasjonen bør rådføre seg med Nesodden Kulturråd i beslutningene, og støtte gjennomføringen, noe som er forutsetning for ekstern tildeling. Vi oppfordrer derfor kommunen til å slippe taket og la profesjonelle kunstnere få anledning til å utvikle Kulturisten-konseptet. Vi håper Virksomhet Kultur forstår våre innvendinger og motivasjon.