Denne videoen starter via en svært privatisert strekning rett nord for Ilaveien 34, og stopper i Solstrandveien 35. Derfra til Ommen må man enten måtte klatre i bratt skogsterreng, eller gå langs fylkesveien - hvis ikke man tør å marsjere over tomta i Solstrandveien.