Vi nordmenn trenger å være med i en bevegelse som har fokus på å gjøre samfunnet bedre!

Mennesket foredles gjennom engasjement for sin neste!

Frivilligheten er et sted der slikt engasjement blir kanalisert. Stat og kommune er helt avhengig av en godt fungerende frivillig sektor. Alt kan ikke løses av velferdsstaten gjennom offentlig ansatte.

For dem som faller utenfor arbeidsliv eller har nådd pensjonsalder kan frivilligheten ofte tilby viktige møteplasser og samfunnsdeltakelse.

Derfor er KrF partiet som støtter opp om frivillig engasjement på Nesodden.

Det er en tendens i dag til at staten vil styre frivilligheten gjennom detaljerte krav og trussel om å bli fratatt støtten. Denne styringsiveren, basert på flertallets ideologi, kan bidra til å kvele frivillig engasjement og gi en opplevelse av at man ikke blir verdsatt av storsamfunnet.

KrF er opptatt av at «fri-villigheten» fortsatt skal være fri!