Bøndene i Follo har fått 42 millioner etter avlingsskadene tørkesommeren 2018

Av

Fjorårets tørkesommer gikk hardt ut over kornbøndene og grasprodusentene i Follo. 30 prosent av tapet må de bære selv.