Får ikke flytte inn i nytt hus etter sju års saksbehandling – huset ble 58 centimeter før høyt

Bernt Ohna har kjempet mot Røyken kommune helt siden byggesøknaden ble sendt inn i 2012. Bolighuset i Båtstø har stått ferdig i over et år, men familien får ikke ta huset i bruk. Det er bygd 58 centimeter for høyt og Fylkesmannen har gitt kommunen medhold på alle punkter.