Trebarnsmor Linda (36) har stått uten inntekt i 6 måneder: - Syke blir pressa ut i jobb, som bare gjør dem sykere

Av

På tross av anbefalinger fra helsepersonell får ikke Linda gjennomslag hos NAV om arbeidsavklaringspenger (AAP) for å bli frisk fra en håndskade. Nå er familien helt avhengig av familie og venner for å få hverdagen til å gå rundt.