Lars mener administrasjonen påfører ham ekstrakostnader

Nesoddens plan- og byggesaksutvalg drar på befaring 18. august – for å ta det gamle huset på Låvetomta i Marikloppa på Fjellstrand i nærmere øyesyn.