Den andre verdenskrig ligger mer enn 70 år bak oss. For de aller fleste i vårt lokalsamfunn virker det veldig fjernt. Men til forskjell fra mange andre har våre lokalsamfunn mektige symboler og ærerik historie som minner oss om hendelsene den 9. april 1940 og tiden like etterpå.

Blücher ligger på dypt vann omtrent midt mellom Drøbak og Fagerstrand. Senkingen var den direkte årsaken til at Kong Haakon og regjeringen unnslapp tyskerne, og Norge kunne styres fra London.

Det er blitt gjentatt til det kjedsommelige at «vi må aldri glemme», men det er naturens gang at de som husker forsvinner.

Når det ikke lenger er noen igjen til å huske er det viktig at vi lærer om toleranse, likhet og brorskap som motvekt til de samfunnstilstander og de krefter som førte til nazismens popularitet i både Tyskland og mange andre europeiske land. En krig i dag ville nok vært svært forskjellig fra den i 1940, men de verdimessige elementene som kan forhindre krig er de samme.

Beredskap er det også viktig at yngre krefter i samfunnet får forståelse for, særlig i vår tid da politiske ledere bygger ned forsvaret som om det aldri mer blir krig eller i Europa.

Derfor er det gledelig, og viktig, at Sparebankstiftelsen DNB og Oscarsborg Festnings Venner (bildet) nå gjør det økonomisk mulig å modernisere museet på Oscarsborg slik at historien kan engasjere også framtidens barn og unge.