Mange er forbannet over at Nesodden kommune nå har innført avgiftsparkering ved Fagerstrand. Yngvill Dal skrev i april et leserinnlegg til Amta om dette, og hennes hjertesukk har flere gode poeng. Avgiftsparkeringen rammer i stor grad de som er uten bussforbindelse og småbarnsforeldre som er nødt til å bruke bil.

Dal sier videre at for henne handler dette mest om prinsipp, stranden skal være for alle. I Frogn er det ikke parkeringsavgift på de strendene som ligger utenfor bykjernen. På Fagerstrand må man ifølge Nesodden kommunes nettsider betale kr 12,- per time for å gå på stranden, eller gå en tur i nærområdet. Fra 1. juli innføres det også parkeringsavgift for elbiler, riktignok halv pris av vanlig takst, mens i Frogn vil det fortsatt være gratis for elbileiere å parkere.

Så er det store spørsmålet om politikerne fikk med seg hva de vedtok da det ble bestemt å innføre avgift på Fagerstrand. Det har vært merkelig stille fra dette holdet, og vi hadde faktisk ventet innspill til avisen fra politikere. I forslag til budsjett lagt fram av Høyre, AP og MDG står posten med en forventet inntekt på 250.000.

Vi forstår at det kan være vanskelig for politikerne å balansere budsjettet. Når rådmannen foreslår å kutte for eksempel i tilbudet på Nesoddtangen gård eller Åpen skole møter det motstand. Sannheten er at kommunen må også ha inntekter for å bevare tjenester som ikke er lovpålagt. Disse tjenestene sørger for at de svakeste får det lille ekstra en god kommune kan tilby. Det var stort rabalder i Frogn den gang det ble avgiftsparkering på Bankløkka. Noen ganger løftes debatten igjen, men sannheten er at man kan stå to timer gratis, og dette er et godt tilbud.

Også i saken om avgiftsparkering på Fagerstrand tror vi at gemyttene vil roe seg om litt. Vi forstår motstanden, men samtidig velger vi dette framfor å kutte i tjenester til dem som er svakest stilt. For inntekter og utgifter må balansere, denne gang gikk det dessverre utover alle som bruker friluftsområdet på Fagerstrand. Vi håper politikerne samtidig ser på kollektivtilbudet, her bør det gjøres store forbedringer ettersom Fagerstrand er et satsingsområde for boligbygging.