En handlekraftig dame fra Nesodden har sørget for å sette lys på et område hvor kvinner forsømmer seg – lederskap. Det ligger på de fleste områder til rette for at kvinner har de samme mulighetene som menn til å bli ledere. Likevel ser det ut som om det er fåtallet som ønsker. En partner i et hodejeger-firma, som selv er kvinne fikk dette spørsmålet for en tid tilbake. – Hvorfor rekrutteres det så få kvinnelige ledere? Hennes svar, basert på mange års erfaring var at de ofte ikke vil. Hun fortalte at hun kontaktet så mange kvinner som mulig, og bevisst lette etter kvinner til å fylle lederjobber. Svaret hun ofte fikk var enten at det passer dårlig tidsmessig på grunn av familiesituasjonen, eller at de trivdes som mellomledere og ikke ville høyere.

Vi tror ikke det lengre stemmer at det er vanskelig for kvinner å nå toppen. Vi tror på mange måter det kan være lettere fordi de fleste bransjer i dag ønsker toppledere av begge kjønn. Vi har forskjellige kvaliteter på bakgrunn av kjønn, og miljøet på en arbeidsplass har bedre forutsetninger hvis man åpner for begge kjønn.

I år skal Linnemann inkludere et mentorprogram som skal hjelpe kvinner å tørre. For det er nettopp her nøkkelen ligger. Kjønnenes forskjellige kvaliteter ligger blant annet i at de fleste kvinner er mer selvkritiske enn menn. De trenger et spark, de trenger å bli utfordret, slik at de selv ser at de kan like godt som noen annen. At dyktighet ikke handler om kjønn, og at det er greit å stikke seg fram og ta en risiko. All ære til Linnemann som drar i gang dette viktige arbeidet, en fin måte å feire kvinnedagen på.