Like ved Oksvalkrysset på Nesoddens nordøstre side er det behov for en 25 meter høy mobilmast. Moderne mennesker har stadig økende mobilt kommunikasjonsbehov, men vi har også et fysisk kommunikasjonsbehov.

Da må vi kanskje kjøre gjennom Oksvalkrysset, og det er trafikkfarlig. Det er jo derfor kommunen har holdt av plassen nær rundkjøringen til utbygging og tryggere forhold. Mulighetene for forbedringer av krysset blir altså redusert ved å sette opp mobilmasten, hvis vi skal legge kommunens tidligere vurderinger til grunn. Dermed kan vi kanskje si at samfunnet i denne saken er i ferd med å snakke seg til å beholde et trafikkproblem.

Vi tror imidlertid at politikerne vil velge trafikksikkerhet framfor sikker mobildekning hvis disse hensynene settes opp mot hverandre.

Derimot tror vi ikke at politikerne er like standhaftige hvis saker i realiteten er kommet så langt at politikernes vedtak egentlig betyr omgjøring og ekstraarbeid.

Nesodden kommune eier grunnen, og noen har kuttet ned vegetasjonen i det aktuelle området. Kommunens virksomhetsleder vet ikke hvem som har gjort det. Vi dveler ikke ved det poenget, men kun mane politikerne til å være spesielt oppmerksomme på hva de velger mellom i denne saken.

Amtas råd: Nei til mast hvis det øker sjansen for bedre trafikksikkerhet i framtiden.