Representanter fra Statens vegvesen, Drøbak trafikkstasjon forklarte nylig til folk ved bussholdeplassene på Dyrløkke i Frogn hvor viktig det er å bruke refleks.

Det som ikke ble snakket om var behovet for gode muskelreflekser hos bilførere som må prøve å unngå ulykker når busspassasjerer krysser tre kjørefelt på tvers for å rekke neste buss.

Det smeller stadig vekk i området som består av to rundkjøringer med knappe hundre meters avstand. Mellom disse ligger to av Frogns mest trafikkerte bussholdeplasser. Mellom kjøreretningene er det midtrabatt på om lag en halv meters bredde.

Man trenger ikke være fagutdannet veiingeniør for forstå at det er livsfarlig å løpe i tussmørket fram til midtrabatten der noen bilførere bremser og stanser mens andre gir gass. De fleste er trolig usikre på hva som er tryggest når veisystem og adferd så åpenbart er i utakt med enkle prinsipper for trafikksikkerhet.

Det er der Statens vegvesens samfunnsansvar kommer inn. Da riksvei 152 ble utbedret ved Dyrløkke for mange år siden var behovene annerledes enn de er nå. Antallet mennesker, biler og bussavganger har endret seg enormt.

Veivesenet bør snart endre veien mellom de to bussholdeplassene tilsvarende. Plastbiter i veibanen vitner stadig vekk om trafikkuhell. Det har skjedd alvorlig ulykke på stedet, men foreløpig har bilistene stort sett hatt gode reflekser.

Da riksvei 152 ble bygget om ved Dyrløkke for mange år siden var behovene annerledes.