Da noen skrek om hjelp handlet han resolutt og kastet seg ut i det kalde vannet ved Kommunebrygga i Drøbak der en bil hadde kjørt utfor bryggekanten. Det var åpenbart livsfarlig for folk inne i bilen, for den lå opp ned. Kupeen var delvis nedsenket i vann.

Espen Juell fra Sogsti svarer høflig på spørsmål fra media, men er ellers beskjeden på egne vegne. Han vil ikke ha mer oppstyr enn nødvendig om redningsinnsatsen.

Faktum er imidlertid at Juell senket seg ned i vannet etter å ha knust bakvinduet i bilen med en solid stein. Han fikk deretter hodet inn i kupeen og forsikret seg om at det kun var en person i bilen, og at den personen hadde tilgang til luft. Eventuell fare for egen helse snakker han ikke om. Han peker i stedet på at alle gjorde en fabelaktig innsats. Derfor ble nødetatene varslet raskt og riktig mens mange hjalp Juell å rulle bilen rundt.

Det som skjedde var uansett en heltedåd som fortjener heder og ære. Uegennyttig innsats for folk i livsfare, ofte med fare for eget liv og helse, fører fra tid til annen til tildeling av Carnegies heltemedalje. Det legges imidlertid stor vekt på redning utført av barn, og det kriteriet oppfylles nok ikke av 52-åringen fra Sogsti i Frogn. Dessuten skal man nok være glad det ikke var noen barn innblandet i den dramatiske og fysisk krevende aksjonen ved Kommunebrygga.

Men Carnegies heltefond fraviker noen ganger hovedregelen, så vi foreslår at medaljen ved neste tildeling også går til en middelaldrende mann fra Drøbak og hans medhjelpere i den dramatiske situasjonen.