Innbyggertallet halveres for Follo legevakt

Når Nesodden og Nordre Follo går ut av Follo legevakt-samarbeidet mer enn halveres innbyggertallet legevakta tilbyr tjenester til.