Mange gruer seg til å gjøre hjemmelekser. Selv har vi til sammen over 20 år med dårlig samvittighet for ugjort hjemmearbeid i grunn- og videregående skole. Med tre barn i Nesoddskolen har regimet med lekser virket veldig tilfeldig. Må det være slik?

Hjemmelekser er et inngripende tiltak der skolen regulerer barns fritid. Lekser må derfor begrunnes godt og gevinstene må være større enn ulempene. Onsdag skal kommunestyret på Nesodden si sin mening om dette.

En fersk ungdata-undersøkelsen avdekker at en tredel elevene på Nesoddens ungdomsskoler bruker mer enn en time på skolearbeid hjemme hver dag!

Moss innførte leksefri skole i august. På forhånd gjennomførte de et prosjekt med leksefri der foreldrene opplevde å få en helt annen hverdag, der barna deres er mer motivert for skolen og gladere hjemme.

Fersk forskning fra NTNU i Trondheim (sammenligning mellom leksefrie og «vanlige» skoler) viser at et flertall opplever konflikter i forbindelse med leksearbeid. På de leksefrie skolene er de mer sammen med venner og familie. Hele 83,8 prosent av elevene som deltok i prøveprosjektet, svarte at de blir lei av skolen på grunn av leksene.

33 forskere oppsummerte nylig forskning på feltet: Hattie (2013) viser til 161 studier som konkluderer med at lekser har liten eller ingen effekt på læring, og aller minst i barneskolen. I litteraturgjennomgangen om forskning på lekser fra Utdanningsdirektoratet (2021) vises det heller ikke til studier som kan dokumentere sterk sammenheng mellom lekser og elevers læringsutbytte.

Forskning viser heller ingen tydelig sammenheng mellom lekser og utvikling av gode arbeidsvaner hos elever. Cooper m.fl. (2006) viser i sin forskningsoppsummering at lekser like gjerne kan føre til utvikling av dårlige som gode arbeidsvaner hos elever.

Holtes forskning fra (2016) viste at lekser kan bidra til å ødelegge gode nære relasjoner mellom foreldre og barn fordi leksene hos noen fører til økt stressnivå og konfliktfylte relasjoner.

Dialog mellom skole og hjem kan løses uten lekser. Repetisjon og selvstendig arbeid kan gjennomføres i skoletiden

Vi bør ikke fortsette med lekser av gammel vane, men må lene oss på erfaring og forskning. Leksefrihet kan kommunestyret overlate til skolene selv der elever, lærere og foreldre involveres. Om ikke Nesodden blir helt leksefri kan vi gjøre som Sarpsborg; bli en leksebevisst kommune. Å fortsette med lekser er en like viktig beslutning som å slutte med lekser. De som ønsker lekser må ha bevisbyrden.