Nytt kunstgress på Seiersten med gårsdagens løsninger

barn og fotball

barn og fotball Foto:

Av
DEL

InnsendtFrogn Arbeiderparti er svært skuffet over at flertallet i formannskapet har vedtatt å fortsette med oppmalte bildekk som fyllmateriale i kunstgressbanen, når det skal legges på nytt kunstgress på Seiersten.

Som vi alle vet inneholder oppmalt gummi fra gamle bildekk miljøgifter som tungmetaller og andre miljøgifter, som medfører mikroplastforurensing i naturen. Hvert år forsvinner over 1500 tonn gummigranulat ut i naturen, i vassdragene våre og havner til slutt ut i havene som mikroplast.

Derfor mener Arbeiderpartiet sammen med Venstre, MDG og Sv at det på Seiersten stadion må brukes innfyll i banen basert på biologisk nedbrytbare materialer.

Kommuner over hele landet er nå i gang med å erstatte gummigranulat med materiale som ikke forurenser naturen. Det bør også Frogn gjøre.

Både fylkestingene i Akershus og Østfold har vedtatt at søknader om tippemidler til baner som baserer seg på gummigranulat ikke vil bli anbefalt fra fylkestingene etter 2020. Også i EU er det utarbeidet forslag om å forby gummigranulat på kunstgressbaner.

Frogn Arbeiderparti er enig med Venstre at det er tragisk at flertallet satser på en ny bane med en løsning som er på vei ut, og som kan ha alvorlige miljøkonsekvenser ved lekkasjer. Det vi kan gjøre nå er å sikre at våre kunstgressbaner med gummigranulat tilfredsstiller krav til lekkasjesikring i ny snart forskrift fra 1.1.2020.

Formannskapet måtte behandle denne saken i et ekstraordinært møte i sommerferien, selv om kommunestyret hadde bedt om å få den opp før påske.
Vi trenger både økt kunnskap og erfaring for at det kan utvikles et materiale som både tilfredsstiller spillernes behov og som ikke forurenser naturen. Frogn Arbeiderparti mener at vedtaket i formannskapet den 1.8 ble fattet på et mangelfullt kunnskapsgrunnlag og at saksgrunnlaget var svært dårlig utredet. Det var ikke lagt frem noen dokumentasjon fra alle de prosjektene som pågår rundt om i landet med å erstatte gummigranulat med miljøvennlige alternativer. Denne kunnskapen ville vært viktig at politikerne fikk på bordet.

Hvis rådmannen og ordfører hadde fulgt opp kommunestyrets vedtak om å legge frem en sak før påske som planlagt, kunne vi ha unngått den situasjonen kommunen var kommet opp i nå.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags