Nytenking rundt skole, skolefritidsordninger og aktiviteter for skolebarn

Taryn Galloway

Taryn Galloway Foto:

Av
DEL

InnsendtVi i Frogn Venstre mener at tiden har kommet for nytenkning rundt hvordan vi organiserer skolehverdagen og skolefritidsordningen (SFO). Frogn Venstre har programfestet å jobbe for at minst en av skolene i Frogn skal delta i prøveprosjekt med heldagsskole og at innhold og utforming av SFO skal videreutvikles. Dette er i tråd med Venstres nasjonal strategi for utvikling av en heldagsskole.

Organisering av skole, SFO og aktiviteter rettet mot barn og unge i dag har blitt til ved å mekke på og gjøre mindre tilpasninger over tid ettersom samfunnet har endret seg. Det er over 20 år siden 6-åringer kom inn i skolen. De fleste mødrene og fedrene jobber heltid eller tilnærmet heltid i dag. De aller fleste barna går på SFO, i hvert fall de første par skoleårene. Men ikke alle har råd til SFO: De som trolig kunne ha hatt mest nytte og glede av ordningen, kan ikke alltid delta, fordi det koster for mye. Kvaliteten og innholdet i SFO-tilbudet kan også variere mye fra skole til skole.

Lekser har for alvor blitt en del av småskolen – etter rettere sagt en del av familielivet etter skole, SFO og jobb. Det skaper ulikhet: Enkelte foreldre har bedre forutsetninger for å følge opp skolearbeid.

Det ligger gode intensjoner bak – og gode begrunnelser hvorfor – hver enkelt del av familienes hverdagspuslespill har blitt som den har blitt. Men til sammen skaper dette den velkjente «tidsklemma».

Frogn Venstre tror at tiden for en heldagsskole er snart inne. Det finnes mange måter å jobbe mot et slikt mål. Kommunen bør kunne samarbeid med lag, foreninger og andre aktører for at idrett, leksetid, kulturskoletilbud o.l. legges til skolene i timene etter «vanlig» skoledag. På den måten kan vi begynne å teste ut innhold og organisering for en heldagsskole med stort innslag av lek, lekser, fysisk aktivitet og kultur. En heldagsskole trenger heller ikke å organiseres med pliktoppmøte i alle timer. Det går an å organisere det rundt en «kjernetid».

For dem som umiddelbart tenker at dette høres dyrt ut: Husk at vi allerede strør kommunale midler tynt på mange lag, foreninger og aktiviteter, fordi de rettes mot barn. Bedre koordinering og samkjøring av aktiviteter rettet mot barn i et opplegg for en heldagsskole kan faktisk føre til at vi får mer igjen for pengene.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags