Å bevare kontra å rive ned

Av
DEL

InnsendtSkoledebatten på Nesodden pågår fortsatt- og vil inngå i høstens valgkamp. Heldigvis er kommunens forsøk på å koble ut Alværn ungdomsskole fra fremtidas skolestruktur skutt ned. Det er ille når en kommune legger opp til å fjerne en skole uten overhodet å åpne for en diskusjon av det fornuftige i dette. Slik skal ikke et lokaldemokrati fungere.

Nesodden FrP hadde en befaring på Alværn ungdomsskole fredag den 28. juni. Omviser var rektor Ingrid Hamnes. Iflg henne er det en overvekt av lærerne som ønsker at skolen blir revet, fordi den ikke tilfredsstiller krav til moderne undervisningsmetoder. Skolen har iflg. kommunens hjemmesider 4 parallelle klasser, 15 klasserom, 5 spesialrom, gymsal, svømmehall og medietek og er beliggende på Nesoddens vestside. Skolen har god plass utendørs, med idrettsbane og muligheter for ballspill, dessuten kort vei til fint turterreng med anledning til f.eks. biologiundervisning utendørs. Klassestørrelsen er på 25 elever i snitt og kapasiteten er på 350 elever i alt. Elevene kommer fra Jaer, Berger, Hellvik og Bjørnemyr.

Skolen bærer noe preg av slitasje, men ikke verre enn det som kan forventes på en skole fra 1970. En oppgradering av f.eks. toalettene kunne være på sin plass. Et ødelagt gulvbelegg må skiftes og noen manglende ventildeksler oa erstattes, noen få vegger sparkles og males mm. Dette kan umulig koste store summer.

Hvis det er slik at moderne undervisningsmetoder ikke kan tas i bruk i et skolebygg av denne typen, står landet foran en enormt omfattende riving og nybygging av skoler landet rundt. Dette kan umulig være tilfelle. Vårt inntrykk er at det er skapt et kunstig bilde av en kondemnabel skole fordi det fra politisk hold ønskes en utvikling mot en konsentrert skolestruktur på Nesodden, ikke et forgrenet og desentralisert system som nå.

En skole er ikke en fabrikk, hvor det legges til grunn at produksjonen skal være mest mulig rasjonell og lønnsom. Det er et samlingssted for mennesker under utvikling, hvor både kunnskaper og ferdigheter skal utvikles på en mest mulig harmonisk og individuell måte. Elevene skal utvikle seg og modnes både kunnskapsmessig og personlig. Da må skolen tilby nok stimulans og utfoldelsesmuligheter for at så skal skje. Avstandene i kommunen er heller ikke større enn at det må kunne utveksles undervisningspersonell etter behov fra skole til skole. Det vil skape større fellesfølelse for lærerne – samt bidra til verdifull erfaringsutveksling mellom dem.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags