Hvor trafikkfarlig er markblomster?

Av
DEL

InnsendtHvert år når veikanten er som vakrest, hører jeg en dag en svart piskende motorlyd: Vegvesenet utfører sin kantslått. De meier alt ned, tilbake ligger vissent gress og stygge tuster.

Husker du Prøysen sin sang om blåklokkevikua? Jeg trodde Vikua var et spesielt fint sted. Men senere har jeg skjønt: Det er den ene uken blåklokkene fikk lov til å blomstre, før slåtten. Sånn er det nå også: En dag er de ikke der: borte, slått brutalt ned av overmakten. Tiriltungene som muntrer med gule tuer: Vekk. Prestekrager, kløver, ryllik, blåklokker og alle de andre jeg ikke vet navnet på, alle humler og bier og insekter. Tilbake det kanskje er noen fluer som koser seg med råtnende gress.
Det er nitrist, stygt!

Og hvor farlige var disse blomstene for trafikken? Kanskje i noen svinger kan det hindre sikten. En tur nå nettopp i Hallingdal viser grøftekanter i full blomst, og de veiene svinger litt. Ikke på noe punkt så jeg at de hindret sikten. Da vi nærmet oss Hønefoss, og de brede oversiktlige motorveiene, var effektiviteten tilbake og alle blomster omhyggelig slått ned.

Jeg håper at forståelsen for bier og humler og naturmangfold nå kan være med på å stoppe denne praksisen. Vent med slåtten til august. La de tusen blomster blomstre! De millioner blomster blomstre. Slått-eng er det ikke så mye igjen av i Norge. De fleste slåttenger dyrker effektivt gress – så blomsterenger er en sjeldenhet. Men her har vi faktisk en moderne versjon: Veikantene.

Det er en ting som er veldig bra: Vegvesenet har utvidet slåttsonen til 3 meter, tatt ned trær som sperrer. Det var noe som bedret sikten betydelig. Det er jo strålende!
Og for en blomstereng vi kan få! Langs alle veier! Sammenhengende!

Vegvesenet kan gi sitt bidrag til miljøet på denne måten. Jeg ønsker et svar fra vegvesenet om muligheten for å legge om praksisen. Jeg oppfordrer alle miljøorganisasjoner og alle partier til å lage en kampsak for blomstene, biene, insektene og fuglene, for skjønnhet.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags