Nesodden SV vil beskytte naturen

Claudia Behrens, ordførerkandidat Nesodden SV

Claudia Behrens, ordførerkandidat Nesodden SV Foto:

Av
DEL

LeserinnleggDen 6. mai 2019 la det internasjonale naturpanelet (IPBES) fram sin rapport om utviklingen i verdens naturmangfold. Rapporten er den mest omfattende som er laget om tap av natur og arter noensinne.

Det den viste er at vi mister urørt natur og biologisk mangfold i en dramatisk fart. Det er ingen tvil om at dette vil ha alvorlige konsekvenser for mennesker og naturen over hele verden. Over én million arter er truet. Det er flere enn på noe tidspunkt i menneskets historie. Derfor er det viktig å ha en sterk miljøpolitikk på to felt samtidig: på nedbygging av natur, og på de alvorlige, menneskeskapte klimaendringene.

Tapet av natur foregår i like stort tempo i Norge. Minst 114 arter dødd ut de siste 200 årene. Hver femte art i norsk natur står i større, eller mindre fare for å dø ut om man ikke gjør noe.

Store deler av denne nedbyggingen skjer stykkevis og delt, uten at noen har overordnet oversikt over verdiene som går tapt. Dette skjer også stadig på Nesodden, aktuelt nå med Fagerstrand (Strandlia 2) som nytt skrekkeksempel – 200 boliger et godt stykke unna sentrum, i strid med overordnete planer.

Det blir stadig mindre villmark. Et hyttefelt, en motorvei, et vindkraftanlegg eller småkraftanlegg. Kanskje ikke dramatisk hver for seg, men alvorlig når vi ser det i sammenheng. For å hindre tapet av naturen er det behov for flere tiltak og sterkere virkemidler. Alle blir redde når vi hører at biene kan dø ut, samtidig er de politiske tiltakene for å hindre det lite sexy – og de når sjelden fram i samfunnsdebatten.

Vi vil ha er en gjennomtenkt planlegging for hvordan vi skal benytte areal i Nesodden kommune og Viken fylke. Vi ser problemet ved at flertallet i kommunestyret på Nesodden ikke har gått inn for vern av landskap og kulturmiljøer og sikring av jordressurser – som oftest med SV som eneste stemme for bevaring. Vi ønsker å bevare det grønne Nesodden og redusere utbyggingstakten og kulturmiljøene, som til dels har nasjonal verdi. Vi ønsker å bevare Nesoddmarka, sammenhengende skogsområder på tvers, og dyrket mark. Vi skal gi klima- og miljøsaker en overordnet plass i kommunepolitikken og sikre biologisk mangfold!

SV har i sitt alternative statsbudsjett for 2019 satt av 680 mill. kroner mer enn regjeringen for å ta vare på natur, truete arter og plastforsøpling. Vi vil ha arealregnskap i hver kommune, utvikle kompetansen i kommunen og styrke innsigelsesretten til faglige instanser.

Men den konkrete jobben må vi gjøre her der vi bor når vi skal sette urørt natur opp mot andre – ofte gode formål. Derfor er en stemme til SV en stemme for framtid – ikke forurensing.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags