Gå til sidens hovedinnhold

Lær av feilene - bygg bru!

Kay Olav Winther d.e.

Artikkelen er over 3 år gammel
Leserbrev

På 1960-tallet var jeg medlem av byggekomiteen for et sykehjem. Komiteen reiste til Sverige for å se hva de hadde gjort der.

Vi så på et stort, flott, nybygd sykehjem som vi ble meget imponerte over. Det viste seg imidlertid at det etter at bygget var tatt i bruk, hadde dukket opp en rekke feil og mangler som man nå strevde med å utbedre samtidig med at hjemmet var fullt av pasienter og ansatte.

Det sykehjemmet vi besøkte, var det første av tre like sykehjem som skulle bygges på ulike steder i Sverige. De to neste var ennå ikke påbegynt. «Så heldig,» mente arkitekten som var med. «Da kan man jo unngå de feilene som dere har oppdaget her.»

«Nei,» svarte vår cicerone. «De to neste blir bygd som opprinnelig planlagt – altså akkurat som dette.»

«Med de feilene og manglene som dere nå sliter med å utbedre?»

«Ja.»

Flere av dem jeg har fortalt historien til, sier «Ja, de svenskene, de svenskene. Dette kunne ikke skjedd her.»

Men det kunne det nok. For vi er åpenbart i ferd med å gjøre en liknende bommert i Drøbaks umiddelbare nærhet.

Tunnel under Oslofjorden har vist seg å være en særdeles dårlig løsning. Vegmyndighetene forstod neppe hva de gav seg ut på da de ville at folk skulle ferdes under vannet i stedet for over. Først undervurderte de stigningsforholdene i tunnelen. Deretter undervurderte de behovet for varslings- og sikringstiltak. Trolig undervurderte de berggrunnens beskaffenhet også. Tunnelen er 7306 m lang. De som må forlate bilen etter en ulykke, får lang vei å gå. Særlig hvis tunnelen er fylt av gass og røyk fra en ulykke på det dypeste stedet, vil det være vanskelig å ta seg ut med livet i behold. Eldre og syke har neppe en sjanse. Men rømmingsveier så de som hadde det avgjørende ordet, ikke behov for. Heller ikke tilfluktsrom som kan motstå røyk og varme. De forbedringene som er foretatt, har tvunget seg fram litt etter litt.

Det har skjedd flere ulykker og uhell i tunnelen. De ansvarlige ser ut til å være like overrasket hver gang. Og naturvernerne er straks på pletten og bagatelliserer.

Lære av erfaringene ser det ikke ut til at, de har evne til – verken myndigheter eller naturvernere. Nå vil de åpenbart bygge et tunnelløp til. Dette skal løse problemene tror «ekspertene», naturvernerne og andre superoptimister som lukker øynene for fakta. De som ristet på hodet av svenskene i eksemplet ovenfor, må nok innrømme at Ola Nordmann ikke er et hår bedre.

Men det er «lys i enden av tunnelen», for å si det sånn. Stadig flere synes å innse at det aldri burde vært bygd noen tunnel under Oslofjorden. Det burde vært bygd bru. Et tunnelløp til vil neppe gjøre problemene færre, heller flere.

Bru fra første stund hadde spart oss for mange fortredeligheter. De mange som nå kjører om Oslo eller Horten-Moss for å unngå tunnelen, kunne kjørt trygt over brua. Og de som trosser sunn skepsis, redsel samt dårlige odds og bruker tunnelen, kunne kjørt tryggere. Uhell og ulykker i tunnelen får raskt katastrofale følger. Pytt, pytt sier de som vil ha et løp til. Uhell skjer jo ikke så ofte.

Det kan skje ulykker på ei bru også. Men hvor ofte er landets store bruer stengt p.g.a. uhell og ulykker? Hvor ofte er det ulykker på Svinesundbrua? Hadde ulykker som dem vi har sett i Oslofjordtunnelen skjedd i fri luft, ville de fått langt mindre konsekvenser for de innblandede, for dem som uheldigvis var i tunnelen da ulykkene skjedde – og for trafikkavviklingen.

Forbindelsen over - eller under – Oslofjorden skal bl.a. avlaste Oslo. Men paradoksalt nok kan ikke store lastebiler bruke tunnelen. Skjønt, det er disse bilene som skaper de største problemene i hovedstaden.

Som sagt: Tunnel under fjorden var en forferdelig dårlig ide. Et nytt tunnelløp vil ikke løse problemene, men skape nye. Det er ikke vanskelig å forutse. Derfor: Lær av feilene. Ikke dubler dem. Den beste – ja, eneste holdbare – løsningen er å bygge bru. En flott bru som løser de trafikale utfordringene og blir et øyefang og en attraksjon. Og som gjør det til en glede å krysse fjorden!

Kommentarer til denne saken