Badeparken i Drøbak

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

InnsendtDet var oppmuntrende å lese intervjuet i Amta den 10 mai med kommunens eiendomssjef og driftssjef om planene for tiltak og opprustning av Badeparken. Da er det igjen tid for å minne om at de gamle, vakre trærne i den såkalte Kirkeparken kanskje er den viktigste miljøskaperen i Badeparken. Det er disse trærne som gir parken sitt særpreg. Deres verdi og betydning for landskapsbilde og biologiske mangfold kan vanskelig måles. Men også disse majestetiske, gamle trær er dessverre nå i fare for å bli uopprettelig skadet på den måten parken tillates brukt.

Treeksperten, arborist Kenneth Thommassen, foretok etter oppdrag fra kommunen en kartlegging og konsekvensanalyse av naturverdiene i Badeparken. I hans rapport fra 2017 påpekes dramatiske konsekvenser for faunaen i parken og i særdeleshet de gamle trærne, ved anlegg av nye gangveier, graving, og spesielt bilkjøring på gressmatten i Kirkeparken. Uopprettelige skader kan oppstå på trærnes rotsystem ved ordkompresjon og mekaniske skader fra kjøretøy og slitasje av overflaten. Dette innebærer redusert tilgang på luft, vann og næring til røttene. Røttene kan råtne slik at deler av trærne vil dø. Under en befaring i parken med bl.a. Verneforeningen Gamle Drøbak, advarte arboristen spesielt mot å utsette røttene til de gamle trærne i Kirkeparken for slike belastninger. Enhver kan se at røttene her ligger helt i overflaten og at faren for mekaniske skader som avbarking og brudd er betydelig.

Kommunen har denne informasjonen. Men under festivalen i 2018 ble bl.a. en 12–15 meter lang scene på flere tonn, kjørt inn over plenen og hentet ut igjen av en diger lastebil, Scenen sto på stolper ned i plenen nettopp i dette sårbare området. Tunge gjerder og salgsboder ble fraktet inn og festet til tunge betongelementer. På plenen foran scenen var flere hundre mennesker samlet. Etter konsertene var gressplenen slitt bort og en kunne tydelig observere sporene etter bilkjøringen.

Det er varslet lignende arrangementer i parken også sommer. Det burde kommunen avslå. Arrangementer av denne typen bør flyttes til områder som tåler slitasjen. En konsert gir glede for noen hundre mennesker i noen timer, og kanskje noe fortjeneste for noen. Men Badeparkens gamle trær har bragt, og vil forhåpentlig fortsatt bringe, trivsel og naturopplevelse for tusener i mange generasjoner fremover. Men da må Kirkeparken pleies og tas vare på og ikke skades slik det skjedde i fjor.

Murer raser ut, men det som er laget av menneskehender, kan repareres av menneskehender. Naturen kan ikke alltid gjenskapes.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags