Badeparken i Drøbak

Badeparken i Drøbak må bevares som historisk anlegg, rekreasjonsområde, naturpark, folkepark og badepark. Det mener Aasmund Berg og Rita Hirsum Lystad.

Badeparken i Drøbak må bevares som historisk anlegg, rekreasjonsområde, naturpark, folkepark og badepark. Det mener Aasmund Berg og Rita Hirsum Lystad. Foto:

Av
DEL

InnsendtFrogn Arbeiderparti vil at Badeparken gjennom en egen skjøtselsplan skal vedlikeholdes og sikres for bruk for allmennheten gjennom hele året. Vi har sammen et særlig ansvar for å ta vare på Badeparken med sine badehus og gamle trær. Sammen med de gamle stiene gjennom byen danner dette et nettverk av opplevelser for både innbyggere og besøkende.
Arbeiderpartiet vil sikre opprusting og vedlikehold av Badeparken som friområde, krigsminnesmerke og kulturminne.

Går vi sørfra passeres Gamleparken, Sceneområdet, Kirkeparken, Sjøbadet, Parrhagen og Parrstranda.
Det må legges vekt på at Badeparken skal bevares og videreutvikles som et rekreasjonsområde for alle hele året, en arena for kulturarrangementer, og en historiebok for Drøbak. Det er ønskelig at parken med eksisterende, og eventuelle nye, anlegg skal fremstå som ren og velskjøttet og ha et åpent preg, samtidig som landskap og karakteristisk vegetasjon skal tas vare på.

Ved bevaring og oppgradering bør man ta hensyn til at parken er et historisk anlegg, ikke bare et verdifullt friluftsområde. Den er en naturpark, folkepark og badepark. Parkens historie begynner tidlig på 1890-tallet. Det er konstatert et betydelig etterslep på vedlikeholdssiden, noe som fører til et behov for et «skippertak» for å løfte parken til et akseptabelt nivå.
De viktigste utfordringer i parken er stor slitasje, mangelfull og lite enhetlig møblering, få aktivitetsskapende elementer og ingen tilrettelegging for helårsbruk.

Om delområdene kan sies: Gamleparken må være trekledd og ha åpen utsikt til Oscarsborg, sceneområdets og kioskens funksjon må bevares, men bygningene har ingen verneverdi, sjøbadets forfall som følge av mangelfullt vedlikehold utgjør en stor trussel og bygningene med historiske strukturer bør bevares.

Villa Parr var en av de vakreste eiendommene ved Oslofjorden, med hage som strakte seg fra Parrstranda til Drøbak kirke. En stor trussel er fortsatt forfall og gjengroing forårsaket av manglende vedlikehold. Hagen har stor lokal verdi knyttet til historien om Drøbak. Parrhagen bør være tilgjengelig for allmennheten og det bør legges til rette for å oppleve hagen slik den fremsto på slutten av 1800-tallet. Det gjenværende hageanlegget foreslås i forvaltningsplanen tilbakeført til opprinnelig engelsk landskapsstil.

På Parrstranda har den naturlige sandstranda, lindetrerekka, samt murene som viser spor etter opprinnelige byggverk på Parrstranda, stor verneverdi. Istandsetting av murverk, samt kontinuerlig vedlikehold og skjøtsel bør prioriteres.

Ved å fremheve og gjenskape historiske elementer i Badeparken understreker man at stedet er mer enn et «alminnelig» grøntområde og man tilfører attraksjoner som er fjernet gjennom tidene.


 

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags